Finansiärer & partners

Odla vardagsmaten drivs av Trosa kommun och finansieras av Leader Sörmlandskusten med medel från Europeiska Jordbruksfonden. Medfinansiärer är även Region Sörmland och Civilförsvarsförbundet.

Odla Vardagsmaten arbetar långsiktigt tillsammans med andra för att erbjuda möjligheter till kunskap och engagemang under och efter satsningen. Vi samarbetar för att stärka hemodling samt hemberedskap genom eget ansvar för dig och de omkring dig. Trosa kommun arbetar tillsammans med föreningar och andra aktörer som alla bidrar med sin tid och sitt engagemang.