För kommuner

Beredskapsodling

Den 1 februari 2024 offentliggjordes en utredning för att stärka livsmedelsberedskapen i Sverige. Den innehåller förslag som handlar om skydd av jordbruksmark, beredskapslagring, den enskildes ansvar och kommuners ansvar. Satsningen Odla Vardagsmaten arbetar med odling i kommunens egna verksamheter samt med att stärka medborgarnas hemberedskap, gemenskap och egenansvar. En kommunal satsning på fritidsodling och beredskap kan hjälpa till att:

Utomhus, människor, trädgård, odling

Vi delar med oss

Som en del i projektet Odla Vardagsmaten tas det fram en verktygslåda som alla kommuner kommer att kunna ta del av. Syftet med verktygslådan är att göra det enklare och mindre kostsamt att starta en kommunal satsning inom fritidsodling och beredskap. 

Verktygslådan kommer bestå av:

Arbetar du inom kommunal verksamhet så har du möjlighet att få tillgång till verktygslådan kostnadsfritt. Fyll i vårt kontaktformulär längst ner på sidan så hör vi av oss när verktygslådan finns färdig att använda.

Från idé till resultat

Odla Vardagsmaten syftar till att öka beredskapen bland annat genom hemodling. Gemenskap, hemberedskap och samarbete är utgångspunkten. Genom vårt arbetssätt och våra verktyg ökar vi kunskapen kring odling och hemberedskap samt stärker samarbeten mellan människor. Odla Vardagsmaten består av flera samordnade delar som är både fristående och samverkande och gemensamt bidrar de till att stärka kommuninvånarnas hemberedskap och hemodling. Vi genomför aktiviteter, evenemang, kurser och informationsinsatser tillsammans med våra samarbetspartners för att inspirera fler att odla delar av sin mat och engagera sig i beredskapsfrågor.

Odla Vardagsmatens projektledare har varit med från början och jobbar nära flera funktioner i kommunen samt tillsammans med våra samarbetspartners. Alla involverade bidrar tillsammans till att skapa och utveckla aktiviteter för medborgare, kommunens verksamheter, andra kommuner och aktörer och företag. Satsningens struktur tar vara på var och ens kunskap och kompetens. Odla Vardagsmaten är med alla sina delar en ordentlig kunskapskälla och drivkraft. Samarbetspartners, Trosa kommun, projektledare och finansiärer bidrar tillsammans till Odla Vardagsmatens resultat.

Ta kontakt med oss om du vill starta upp liknande verksamhet i syfte att stärka beredskap och odling i din kommun.

Kontakt:

Inomhus, person, ler, lockigt hår, porträtt
Eva Westergren

Projektledare Odla Vardagsmaten

inomhus, person, glasögon, brunt hår
Charlotta André

Projektledare Odla Vardagsmaten

Intresseanmälan

Vill du veta mer om hur Odla Vardagsmaten kan bli en del av din kommuns beredskapsarbete eller beställa vårt framtagna material? Välkommen att kontakta oss!

Utomhus, barn, kurs, trädgård, odling