Lärkonferens med kommuner, Region Sörmland och Länsstyrelsen

Inomhus, människor, sitter, lyssnar, föredrag, rum

I samverkan med Region Sörmland och Länsstyrelsen arrangerade Odla Vardagsmaten en lärkonferens med syfte att utbyta erfarenheter mellan kommuner.

Konferensen genomfördes den 4 december 2023  på Bomans i Trosa.  SKR deltog för att berätta om hur beredskapsarbetet ser ut på nationell nivå och Länsstyrelsen och Region Sörmland hade programpunkter med regional utgångspunkt. Projektet Odla Vardagsmaten presenterade den verktygslåda som tagits fram och som andra kommuner kostnadsfritt kan använda för att komma igång med arbetet att stärka livsmedelsberedskapen.  Vi arbetade i workshops för att ta del av varandras goda exempel och för att skapa relationer för samverkan.