Nätverksträff odling – 13 mars

Vill du vara med i ett odlingsnätverk för intresserade av ätbara grödor? Vill du träffa andra odlingsintresserade och skapa en mötesplats för frågor om odling, där man kan stötta varandra, utbyta idéer och samverka kring arbetet i trädgården?

Vi bjuder in till en träff där vi pratar om möjligheterna för att starta upp ett odlingsnätverk för boende i Trosa kommun med omnejd.

Tid: onsdag 13 mars klockan 19.00 – 21.00
Plats: Tomtaklintskolan

Anmäl dig via Studiefrämjandets hemsida. Vi bjuder på fika.