Om Odla Vardagsmaten

Vad är Odla Vardagsmaten?

Vad gör vi om maten i butikerna inte räcker till? Om vi blir avskurna från omvärlden så räcker maten i butikerna bara några dagar. En del av lösningen finns i våra trädgårdar eller fönsterbrädor. Om fler av oss odlar delar av vår mat och om vi handlar lokalproducerad mat i butikerna så står vi stadigare även i tuffa tider.

Odla Vardagsmaten är en satsning som syftar till att invånare och kommunens verksamheter ska öka sin hemberedskap bland annat med odling som verktyg. Mat är en stor del av vår hemberedskap. Vi vill därför stötta de som vill odla på fönsterbrädan, i trädgården eller på odlingslotter.

Odla Vardagsmatens ledord är samarbete, gemenskap och ansvar.

Utomhus, händer, jord, sår
Inomhus, tomater, omogna

Odla Vardagsmatens bidrag

Odla Vardagsmaten handlar om odling, hemberedskap och samarbete. Genom vårt arbetssätt och våra verktyg ökar vi kunskapen kring odling och hemberedskap samt stärker samarbete mellan människor. Odla vardagsmaten bidrar genom att:

Odla Vardagsmatens beståndsdelar

Odla Vardagsmaten består av olika aktiviteter, kurser, evenemang och samarbeten. Lokala föreningar, företag och andra aktörer bidrar till att fler odlar delar av sin mat eller engagerar sig inom beredskap. Odla Vardagsmatens beståndsdelar är bland annat:

Utomhus, händer, pluggbräte, plantering, odling, händer
utomhus, människa, trädgårdsland, går, hink, gräsmatta

Arbetssätt

Odla Vardagsmaten är ett mångfacetterat projekt då det aktiverar kommunens invånare genom satsningar inom både offentlig verksamhet, förenings- och näringsliv. Det är många olika parter som bidrar till de goda resultat som uppnåtts.

Trosa kommun har anlitat två projektledare för att driva Odla Vardagsmaten under två år. Till sin hjälp har de en arbetsgrupp där kommunikation, ekologi och folkhälsa, beredskap och näringsliv ingår. Projektledarna samarbetar också med flertalet lokala och nationella föreningar och andra aktörer som alla bidrar med sin tid och engagemang.

En trädgårdsmästare är upphandlad som i sin tur har anlitat underkonsulter för att vara odlingscoacher till odlingsträffarna. Trädgårdsmästaren och andra konsulter håller kurser och deltar i evenemang och andra aktiviteter. Trosa kommuns egna verksamheter deltar i Odla Vardagsmaten på olika sätt. Region Sörmland och Länsstyrelsen i Södermanlands län är samarbetspartners till Odla Vardagsmaten och bidrar även finansiellt. Leader Sörmlandskusten är huvudfinansiär och bidrar med EU-medel.

Vi kommer under våren 2024 ta fram en metodbok som tar upp alla delar i Odla Vardagsmaten. Den kommer att vara tillgänglig till andra kommuner och kan vara till hjälp för de som vill göra något liknande. Metodboken beräknas vara klar hösten 2024.

Kontakt:

Inomhus, person, ler, lockigt hår, porträtt
Eva Westergren

Projektledare Odla Vardagsmaten

inomhus, person, glasögon, brunt hår
Charlotta André

Projektledare Odla Vardagsmaten