Samarbetskonferens med lokala föreningslivet

Inomhus, människor, bord, föredrag

Den 5 december 2023 träffades Odla Vardagsmatens samverkande föreningar för dialog om hur samarbeten och aktiviteter kan fortsätta även efter projekttiden.  Att starta ett odlingsnätverk samt fortsätta arbetet med en samlad vår-aktivitet var på agendan. Föreningarna vill gärna utveckla de Gröna Dagar som projektet arrangerade för att synliggöra föreningarnas arbete med odling och beredskap, som arrangerades på Trosa Stadsbibliotek våren 2023.